top of page
רקע_edited.jpg

כל מה שקורא

מערכת הקולות קוראים לרשות המקומית

לשער.png
לשער.png
לשער.png

למערכת

איך זה עובד?

מערכת מלאה למיצוי משאבים עבור הרשות המקומית

ריכוז קולות קוראים ממשרדי ממשלה, מגזר שלישי וארגונים ממשלתיים

דש בורד ניהולי לניטור הגשות לקולות קוראים מול גופים שונים

ריכוז מסמכים רלוונטים במקום אחד

לא מפספסים הזדמנויות - קבלת התראות שוטפות לפי מאפייני הרשות 

אזור אישי לניהול משימות ושלבי הגשה לקולות קוראים

מרכז ידע, מידע וסיוע למיצוי משאבים

הפקת דוחות מתקדמים

clouds@2x.png

מבט על

BG_SCREENS_2x_edited.png

הרשות שלך צריכה פתרון כזה

blu_drop@2x.png

170+

רשויות מקומיות כבר משתמשות במערכת

מרכז ידע מקצועי

ניהול כל המשימות במקום אחד

לא מפספסים הזדמנויות

סיוע מקצועי ומדריכים דיגיטליים להעלאת סיכויי ההצלחה

ניהול מכוון של כל שלבי ההגשה והמסמכים הנדרשים

התראות מוגדרות אישית, כך שלא תפספסו קול קורא רלוונטי עבורכם

דשבורד ודו"חות מנהלים

הפקת דו"חות על פי פילוחים שונים וניטור סטטוסים של הבקשות

שאלות ששואלים אותנו הרבה

clouds@2x.png
מה קורה במידה ואנחנו לא עובדים עם משכ"ל, האם אנחנו עדיין יכולים להשתמש במערכת?
כן.
אילו סוגי תמיכות ניתן למצוא במערכת?
התמיכות מתחלקות ברובן ל-6 מרכיבים מרכזיים: פיתוח והקמת פרויקטים, פעילויות, הצטיידות (רכש), שכר, קורסים והכשרות מקצועיות, השתתפות בתחרויות.
תמיכות מאילו גופים מופיעות במערכת?
משרדי ממשלה, קרנות, עמותות, חברות פרטיות, מפעל הפיס, מרכז שלטון מקומי, האיחוד האירופי ועוד.
blue_clouds@2x.png
רוצה להתחיל לאתר קולות קוראים באמצעות קל קורא? אפשר וכדאי לשלוח מייל לכאן.
מבטיחים לענות ממש מהר

מוצרים טכנולוגיים נוספים מבית משכ"ל דיגיטל

ecocal_logo_w_tag@2x.png

הפתרון השלם לניהול ופינוי האשפה ברשות שלך. מערכת מבוססת חיישנים הממוקמים בפחים ומנטרים את נפח האשפה לאורך היום, מערכת  ניהול ואלגוריתם חכם ואפליקציית פינוי אשפה ייעודית לנהגים

traffical_logo_w_tag@2x.png

מערכת דיגיטלית חכמה לניהול ותכנון של מערך ההיסעים ברשויות המקומיות. באמצעות המערכת, הרשות מקבלת תמונת מצב מלאה של ההסעות המבוצעות בפועל ומאפשרת שקיפות לתושבים בעזרת אפליקציית הורים

bottom of page