top of page

הבית של הפתרונות הטכנולוגיים לרשויות

מוצרים טכנולוגיים מבית משכ"ל דיגיטל

practical_logo_w_tag.png

הפתרון לניהול פרויקטים הנדסיים בבניה ותשתיות, החל משלב הייזום ותכנון הפרויקט ועד לסיומו. המערכת מציעה מגוון מודולים, כגון התמחרות ובחירת קבלן זוכה, בקרה תקציבית ומעקב אחרי חוזים, לוחות זמנים ויומני עבודה דיגיטליים

ecocal_logo_w_tag.png

הפתרון השלם לניהול ופינוי האשפה ברשות שלך. מערכת מבוססת חיישנים הממוקמים בפחים ומנטרים את נפח האשפה לאורך היום. מערכת  ניהול, אלגוריתם חכם ואפליקציית פינוי אשפה ייעודית לנהגים

practical_logo_w_tag.png

המערכת האולטימטיבית לפיקוח על עבודות הקבלנים ברשות המקומית. מערכת ניהול ואפליקציה לאנשי השטח שמסונכרנת עם מערכת הקבלנים. הם יקבלו את התקלות שאתם תדווחו עליהם

traffical_logo_w_tag@2x.png

מערכת ניהול שליטה ובקרה למערך ההיסעים ברשות. באמצעות המערכת, הרשות מקבלת תמונת מצב מלאה, מנהלת סידורי עבודה, מפיקה דו"חות, מתחשבנת מול ספקים, ומנטרת את כל הגורמים השונים באפליקציות

bidcal_logo-200x81.png
bidcal_logo-200x81.png

המערכת המתקדמת והמאובטחת ביותר לניהול הליכי הצעות מחיר מקוונות. כבר מעל 5 שנים משכ"ל מנהלת את תהליכי הצעות מחיר באופן מקוון מלא -  משלב קבלת הבקשה מהרשות המקומית ועד מסירת דירוג התוצאות לרשות

SECURICAL לוגו.png
SECURICAL לוגו.png

המערכת המאובטחת ביותר לניהול מערך האבטחה ברשות. המערכת מאפשרת פיקוח ובקרה מבצעית, בקרה תקציבית, והפקת חשבוניות על בסיס דיווחי נוכחות. המערכת כבר מיושמת ברוב הרשויות המקומיות בישראל

logo_calkore.f5e3490.png

הפתרון לאיתור והגשת בקשות לקולות קוראים עבור הרשות המקומית. המערכת מאפשרת קבלת התראות מוגדרות מראש, הפקת דו"חות ניהוליים, ניהול משימות, ריכוז מסמכים ומציעה מאגרי מידע מקצועיים

לוגו_2_page-0001-removebg-preview-cropped.png

הפתרון לניהול יעיל של שירותי החינוך ברשות. מענה לשלושה תחומים: צהרונים, קייטנות קיץ ובריאות השן. כל מודול מותאם לדרישות משרד החינוך והבריאות ומעניק לרשות בקרה תקציבית, דו"חות ומאגרי מידע

רוצה לשאול, להתייעץ ולייעץ, לחלוק, לבקר או סתם לשתף במחשבות חיוביות אנחנו זמינים כאן, בשבילך

Mashcal Innovation

bottom of page